2020 is voor De Schakel het jaar dat het 50-jarig jubileum een feit is. Helaas hebben we vanwege de maatregelen vanuit de overheid omtrent de pandemie, moeten besluiten omĀ  het feest rondom dit 50-jarig jubileum uit te stellen naar 2021.

Toch laten we het jubileum in 2020 niet helemaal ongemerkt voorbijgaan.
Op 5 augustus a.s. zal het cadeau dat de Bewonersvereniging schenkt aan De Schakel, onthuld worden.

Deze sobere ‘plechtigheid’ zal plaatsvinden op 5 augustus a.s. om 10:00 uur bij De Schakel waarbij we op gepaste afstand van elkaar toch even het glas kunnen heffen.