Inmiddels is De Schakelaar, het contactblad voor de bewoners, weer aan ieder rondgedeeld.
Duidelijk een herfstnummer met de prachtige voorkant!
Zoals vanouds is er een grote verscheidenheid aan wetenswaardigheden, artikelen en gedichten te vinden.

Ondanks de versoepeling van de maatregelen omtrent de corona-pandemie, is ons normale doen en laten nog niet teruggekeerd. We hopen dan ook dat deze uitgave van De Schakelaar een vleugje gezelligheid in huis kan brengen.

Dank aan ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.