Inmiddels is De Schakelaar, het contactblad voor de bewoners,  weer aan ieder rondgedeeld. Deze Schakelaar is te lezen in de maand(en) waarin de bevrijding van delen van Zeeland zal worden herdacht.

Er is een grote verscheidenheid aan wetenswaardigheden, artikelen en gedichten te vinden. Hopelijk kan deze Schakelaar weer zorgen voor veel leesplezier.

Dank aan ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.