Inmiddels is De Schakelaar, het contactblad voor de bewoners,  weer aan ieder rondgedeeld.

Er is een grote verscheidenheid aan wetenswaardigheden, artikelen en gedichten te vinden.
Hopelijk kan deze Schakelaar weer zorgen voor veel leesplezier.

Dank aan ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.