Inmiddels is De Schakelaar, het contactblad voor de bewoners,  weer aan ieder rondgedeeld.
Met deze uitgave heeft De Schakelaar het 200ste nummer bereikt en zijn we gekomen in het jubileumjaar van De Schakel: 50 jaar.
Er is een grote verscheidenheid aan wetenswaardigheden, artikelen en gedichten te vinden.

Hopelijk kan deze Schakelaar weer zorgen voor veel leesplezier.
Dank aan ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.