Inmiddels is De Schakelaar, het contactblad voor de bewoners, weer aan ieder rondgedeeld. Met dit voorjaarsnummer gaan we Pasen tegemoet. Zoals vanouds is er een grote verscheidenheid aan wetenswaardigheden, artikelen en gedichten te vinden.

Het is nu overal stil op straat en ons dagelijks leven is tijdelijk ontwricht. We hopen dan ook dat deze uitgave van De Schakelaar een beetje zon in huis kan brengen.

Dank aan ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.