Recent hielden wij enkele open dagen in Serviceflat De Schakel en in ons nieuwe appartementencomplex De Schalm zodat ieder die dit wenste, vrijblijvend een kijkje kon nemen.

Gezien de belangstelling voor een bezichtiging van de appartementen in De Schalm, hebben wij nog enkele open dagen voorzien en wel op 19 en 29 december.
Mocht u alsnog een bezoek aan De Schalm willen brengen, nodigen wij u uit om een afspraak te maken bij de receptie van De Schakel. Dit kan telefonisch of per email.

Ook nu organiseren wij deze kijkdagen in tijdsblokken van een half uur per huishouden (2 tot 4 personen). Gezien de huidige regelgeving n.a.v. de corona-pandemie is reserveren van tevoren noodzakelijk.

De traditionele Open Dag zoals u van ons gewend bent kon door het Covid-19 virus helaas niet doorgaan, maar op deze manier proberen wij toch iedereen die dit wenst in de gelegenheid te stellen een bezoek te brengen aan ons nieuwe complex De Schalm. Er zijn nog enkele appartementen te huur.

Wij hopen u op deze dag te mogen verwelkomen!