Op zaterdagavond 29 juni om 19:30 uur klonken de eerste tonen van de zanguitvoering door de zangers en zangeressen van het Schakelkoor. Tijdens de wekelijkse repetities werd hard gewerkt en het resultaat mocht er zijn.

Mede door de grote opkomst van belangstellenden zat de sfeer er goed in, ondanks de warmte.

De voordrachten werden goed gesmaakt. Een bezinnend gedicht van Toon Hermans, een luchtiger gedachte over het ouder worden in deze tijd en als hekkensluiter een verhaal in het Bevelands dialect.

De koorleden houden nu een welverdiende vakantie en daarna met frisse moed op naar het nieuwe seizoen.

Dank aan ieder voor de warme belangstelling.