Op zaterdagavond 29 juni om 19:30 uur zullen de eerste tonen klinken van de zanguitvoering door de zangers en zangeressen van het Schakelkoor. De voorbereiding is in volle gang en tijdens de wekelijkse repetities wordt hard gewerkt.

Er zullen liederen ten gehore gebracht worden die we allemaal kennen maar ook enkele minder bekende werken. Ook is er tussen de bedrijven door samenzang voorzien voor diegenen in het publiek die zich hiertoe geroepen voelen.

Ieder wordt van harte uitgenodigd. De koorleden zijn zeer enthousiast en hebben er alle vertrouwen in dat het een prachtige avond wordt.

Komt allen daarheen, zaterdag 29 juni om 19:30 uur in de recreatiezaal.

Tot dan!