Een gedeelte van het gebouw aan de achterzijde van De Schakel staat al geruime tijd leeg. Er is een gezegde: “Buurmans erf komt maar eenmaal te koop.” Inmiddels kunnen wij aankondigen dat wij 1 augustus jl. de eigenaar zijn geworden van dit gedeelte van het pand. Dit betekent dat wij de beschikking krijgen over 15 extra appartementen om te verhuren. Alvorens tot verhuur over te gaan, worden alle appartementen gerenoveerd en voorzien van een nieuwe keuken. Ons streven is om begin oktober een modelwoning klaar te hebben.

Mocht u belangstelling hebben voor het huren van een appartement of wilt u verdere informatie verkrijgen, dan kunt u contact opnemen met mevr. Schrijver, locatiemanager van De Schakel of bijgaande brochure raadplegen.

Klik hier voor de brochure De Schalm

Klik hier voor het persbericht De Schalm-Watertorenstraat